Başarı Dergisi Yayınları »  Yaprak Testler

  Konulara Göre Yaprak Test Sayıları

  09. Sınıf Yaprak Test Kazanımları

  10. Sınıf Yaprak Test Kazanımları

  11. Sınıf Yaprak Test Kazanımları

9. 10. ve 11. Sınıflar için Hazırladığımız
Yaprak Testlerimizin İçeriği ve Özellikleri


Saygıdeğer Öğretmenlerimiz,

Yaprak testler, ülkemizdeki pek çok okulda uygulanmaktadır. Yapılandırmacı eğitim sistemine uygun olarak hazırlanan ve konular paralelindeki kazanımlarla birebir örtüşen ölçmelere her okulun ihtiyacı vardır.

Ders kitaplarındaki sorular sadece örnektir, yeterli değildir. Yeterli olmadığı için de öğrenciler, soru bankası kitaplarını almak zorunda kalmaktadır. Öğrencilere her dersten soru bankası ya da konu anlatımlı - özetli test kitapları aydınlamayacağına göre bu açık okullarımızda yaprak testlerle doldurulmaya çalışılmaktadır.

Yaprak testler, YGS ve LYS’ye hazırlıkta da büyük kolaylıklar ve faydalar sağlamaktadır. Okulların başarısının üniversiteye yerleştirdiği öğrencilerle ölçüldüğü ülkemizde ölçme ve değerlendirmeler bir kat daha önem kazanmıştır.

Değerli Meslektaşlarımız,

Yayınevimizin yaprak testlerdeki en önemli özelliklerinden biri de sadece bilgi (Hatırlama, tanıma aynısını yazma ve söylemedir. ) ve kavrama (Yorumlama, çeviri yapma, açıklamadır.) düzeyli davranışları değil; uygulama (Öğrendiklerini başka bir problemde uygulamadır.), analiz (Ayrıştırma, kıyaslama ve sınıflamadır.), sentez (Özgün, yeni ürün ortaya koymadır.) ve değerlendirme (Yargıda bulunma, eleştirme, karar vermedir, (basamaklarındaki davranışları ölçücü soru tarzları geliştirmiş olmasıdır.

Yayınevimizin hazırladığı sorular sadece "Bilişsel Alan" gözetilerek hazırlanmamış; diğer alanlar da göz önünde bulundurulmuştur. Değişik alanlarda öğrenilmiş davranışlar, birbirlerinden kopuk değildir. Tersine aralarında yatay ve dikey anlamlı ve sıkı bir ilişki vardır. Bu, biri olmadan diğeri olamaz anlamına gelebilir.

“Belirtke Tablosu” dersin üniteleri ile hedeflerin aynı çizelgede bulunduğu bir ortamdır. Bu tabloda, ünitenin konuları ve hedefleri birbirine paralel olarak yer alır. Hedeflerin hangi kategoride (yani Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotorların) ve hangi düzeyde (bilgi, kavrama, uygulama, analiz...) oldukları belirlenir. Hedeflerin ünite ve basamak bazında toplam sayıları belirlenir. Bütün bu hedefler tabii ki konuların önemlilik derecesine göre belirlenmektedir. Yaprak testlerimizi hazırlarken derslerin belirtke tablosunda bulunan hedef ve davranışları göz önünde bulundurduk. Derslerin belirtke tablolarındaki hedefler, yaprak testlerimizdeki soru sayısını belirlemiştir. Test maddelerinin sayısı, testlerimizin kapsam geçerliliğini sağlamıştır. İşlenen tüm konular, önemlilik derecesine göre yoklanmıştır.

9., 10. ve 11. sınıflar düzeyinde hazırladığımız yaprak testlerde tüm derslerin her bir kazanımını üç ana başlık altında (Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme Testi ve Ünite Dönüt Değerlendirme Testi) ölçmeye çalıştık. Kazanım Testlerimiz, çoktan seçmeli, Dönüt Testlerimiz ise “Doğru-yanlış”, “boşluk doldurma”, “eşleştirme”, “hangisi doğru”, “tamlayıcı dallanmış ağaç”, “yapılandırılmış grid”, “kelime ilişkilendirme”, “venn diyagramı”, “bulmaca”, “açt” (anlam çözümleme tablosu) ve açık uçlu sorular formunda hazırlanmıştır.

Derslerin her bir konusunun kazanımlarını ayrı ayrı yaprak testlerle ölçmekle yetinmeyip bir de ünite sonu karma sorularla (Ünite Kazanım Değerlendirme Testi ve Ünite Dönüt Değerlendirme Testi) kazanımların edinilip edinilmediğini ölçmeye çalıştık.

 
 
  MUTLAK BAŞARI YAYINLAR DESTEK
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Kayhan Mahallesi Kirişçikız Çıkmazı No:10 (Sönmez İş Sarayı Arkası) Osmangazi / Bursa
Telefon : 0(224) 220 63 61
Faks : 0 (224) 220 63 60
E-posta : info@basaridergisi.com
Web : http://www.basaridergisi.com
Copyright © 2012 Datasis Yazılım Donanım İletişim Yayıncılık Eğitim ve Sınav Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (BİL-KOD :1191)