Başarı Dergisi Yayınları  » Yaprak Testler » 09. Sınıf Yaprak Test Kazanımları

  Konulara Göre Yaprak Test Sayıları

  09. Sınıf Yaprak Test Kazanımları

  10. Sınıf Yaprak Test Kazanımları

  11. Sınıf Yaprak Test Kazanımları

9. Sınıf Yaprak Test Kazanımları

 

2012 - 2013 YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMIDİL VE ANLATIM - KAZANIM TESTLERİ
TEST NO ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI
TEST 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR İletişim - İnsan, İletişim ve Dil - Dil, Kültür İlişkisi
TEST 2 DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ Dillerin Sınıflandırılması - Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi
TEST 3 SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ Türkçenin Ses Özellikleri - Telaffuz (Söyleyiş)
TEST 4 KELİME (SÖZCÜK ) BİLGİSİ Kelimede Anlam ve Kavram
TEST 5 KELİME (SÖZCÜK ) BİLGİSİ Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı - Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler - Kelimelerde Anlam Değişmeleri
TEST 6 KELİME (SÖZCÜK ) BİLGİSİ Kelime Grupları
TEST 7 CÜMLE BİLGİSİ Cümlede Anlamın Oluşumu - Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler -Haber Cümleleri - Dilek ve İstek Cümleleri - Haber ve Dilek Kiplerinde Soru - Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk-Olumsuzluk
TEST 8 CÜMLE BİLGİSİ Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler
TEST 9 PARAGRAF BİLGİSİ Anlatım Birimi Olarak Paragraf - Paragrafta Yapı
TEST 10 PARAGRAF BİLGİSİ Paragrafta Anlam ve Ana düşünce
TEST 11 PARAGRAF BİLGİSİ Paragraf (Karma)
TEST 12 PARAGRAF BİLGİSİ Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları - Metin ve Paragraf


DİL VE ANLATIM - ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO ÖĞRENME ALANI
TEST 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR
TEST 2 DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ
TEST 3 SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ
TEST 4 KELİME (SÖZCÜK ) BİLGİSİ
TEST 5 KELİME (SÖZCÜK ) BİLGİSİ
TEST 6 KELİME (SÖZCÜK ) BİLGİSİ
TEST 7 CÜMLE BİLGİSİ
TEST 8 PARAGRAF BİLGİSİ
TEST 9 PARAGRAF BİLGİSİ
TEST 10 PARAGRAF BİLGİSİ


DİL VE ANLATIM - ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO ÖĞRENME ALANI
TEST 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR
TEST 2 DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ
TEST 3 SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ
TEST 4 KELİME (SÖZCÜK ) BİLGİSİ
TEST 5 KELİME (SÖZCÜK ) BİLGİSİ
TEST 6 CÜMLE BİLGİSİ
TEST 7 CÜMLE BİLGİSİ
TEST 8 PARAGRAF BİLGİSİ
TEST 9 PARAGRAF BİLGİSİ
TEST 10 PARAGRAF BİLGİSİ

2012 - 2013 YILI 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMITÜRK EDEBİYATI - KAZANIM TESTLERİ
TEST NO ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI
TEST 1 GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri - Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi - Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
TEST 2 COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) Şiir İnceleme Yöntemi
TEST 3 COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) Şiir İnceleme Yöntemi
TEST 4 COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) Şiir İnceleme Yöntemi
TEST 5 COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) Şiir İnceleme Yöntemi
TEST 6 COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) Şiir İnceleme Yöntemi
TEST 7 COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) Şiir İnceleme Yöntemi
TEST 8 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinleri Tanıma ve Gruplandırma
TEST 9 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinleri İnceleme Yöntemi
TEST 10 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinleri Tanıma ve Gruplandırma
TEST 11 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinleri İnceleme Yöntemi
TEST 12 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinleri Tanıma ve Gruplandırma
TEST 13 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinleri İnceleme Yöntemi
TEST 14 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinleri İnceleme Yöntemi
TEST 15 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER Göstermeye Bağlı Edebi Metinleri Tanıma
TEST 16 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER Göstermeye Bağlı Edebi Metinleri Tanıma
TEST 17 ÖĞRETİCİ METİNLER Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi
TEST 18 ÖĞRETİCİ METİNLER Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi
TEST 19 ÖĞRETİCİ METİNLER Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi
TEST 20 ÖĞRETİCİ METİNLER Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi

 

TÜRK EDEBİYATI - ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO ÖĞRENME ALANI
TEST 1 GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
TEST 2 COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
TEST 3 COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
TEST 4 COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
TEST 5 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER
TEST 6 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER
TEST 7 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER
TEST 8 ÖĞRETİCİ METİNLER


TÜRK EDEBİYATI - ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO ÖĞRENME ALANI
TEST 1 GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
TEST 2 COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
TEST 3 COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
TEST 4 COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
TEST 5 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER
TEST 6 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER
TEST 7 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER
TEST 8 ÖĞRETİCİ METİNLER

2012 - 2013 YILI 9. SINIF TARİH DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMITARİH - KAZANIM TESTLERİ
TEST NO ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI
TEST 1 TARİH BİLİMİ İnsan ve Tarih Bilimi- Tarih Biliminin Yöntemi ve Tasnifi
TEST 2 TARİH BİLİMİ Zaman ve Takvim, Tarihi Bilgilerin Özellikleri
TEST 3 TARİH BİLİMİ Tarih Yazıcılığı ve Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları
TEST 4 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR Tarihi Çağlara Giriş, Mezopotamya ve Orta Asya Uygarlıkları
TEST 5 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları
TEST 6 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR Anadolu Uygarlığı
TEST 7 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR Ege-Yunan ve Roma Uygarlıkları
TEST 8 İLK TÜRK DEVLETLERİ Türklerin Tarih sahnesine Çıkışı ve Hunlar, Kök-Türkler
TEST 9 İLK TÜRK DEVLETLERİ Uygurlar ve Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
TEST 10 İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13.YÜZYILA KADAR) İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı, Dört Halife Dönemi
TEST 11 İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13.YÜZYILA KADAR) Emeviler, Endülüs Emevileri ve Abbasiler, İslam Uygarlığı ve Türk-İslam Bilginleri
TEST 12 TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ(11-13. YÜZYILLAR) Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Mısır’da Kurulan Türk Devletleri ile Karahanlılar ve Gazneliler
TEST 13 TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ(11-13. YÜZYILLAR) Büyük Selçuklu Devleti
TEST 14 TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ(11-13. YÜZYILLAR) Kültür ve Medeniyet
TEST 15 TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYILLAR) Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan Türk Devletleri ve Beylikleri
TEST 16 TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYILLAR) Türkiye Selçuklu Devleti
TEST 17 TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYILLAR) Türkiye Tarihi-Kültür ve Medeniyet
TEST 18 TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYILLAR) Türkmen Beylikleri, Ortaçağda Avrupa


TARİH - ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO ÖĞRENME ALANI
TEST 1 TARİH BİLİMİ
TEST 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR
TEST 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ
TEST 4 İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)
TEST 5 TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ(11-13. YÜZYILLAR)
TEST 6 TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYILLAR)


TARİH - ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO ÖĞRENME ALANI
TEST 1 TARİH BİLİMİ
TEST 2 TARİH BİLİMİ
TEST 3 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR
TEST 4 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR
TEST 5 İLK TÜRK DEVLETLERİ
TEST 6 İLK TÜRK DEVLETLERİ
TEST 7 İLK TÜRK DEVLETLERİ
TEST 8 İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)
TEST 9 İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)
TEST 10 TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ(11-13. YÜZYILLAR)
TEST 11 TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYILLAR)
TEST 12 TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYILLAR)

2012 - 2013 YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMICOĞRAFYA - KAZANIM TESTLERİ
TEST NO ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI
TEST 1 DOĞA VE İNSAN Doğa ve İnsan
TEST 2 HARİTA BİLGİSİ Coğrafi Rehberim: Haritalar
TEST 3 HARİTA BİLGİSİ Hayali Rehberler: Paralel ve Meridyenler - İzohipsler
TEST 4 YERKÜRENİN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ Yerkürenin Şekli ve Hareketleri-I
TEST 5 YERKÜRENİN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ Yerkürenin Şekli ve Hareketleri-II
TEST 6 İKLİM BİLGİSİ Şeffaf Küre: Atmosfer ve İklimin Temel Elemanı Sıcaklık
TEST 7 İKLİM BİLGİSİ Ağır Ama Hissedemediğimiz Yük (Basınç ve Rüzgarlar)
TEST 8 İKLİM BİLGİSİ Nemin Yağışa Dönüşmesi
TEST 9 İKLİM BİLGİSİ Dünyanın İklim Zenginliği
TEST 10 YERİN ŞEKİLLENMESİ Yerin Yapısı, Oluşum Süreci ve İç Kuvvetler
TEST 11 YERİN ŞEKİLLENMESİ Güneşten Gelen Güç (Dış Kuvvetler)
TEST 12 YERİN ŞEKİLLENMESİ Rüzgarlar ve Akarsuların Oluşturduğu Şekiller
TEST 13 YERİN ŞEKİLLENMESİ Yer altı Suları Buzullar, Dalgalar ve Oluşturdukları Şekiller
TEST 14 BEŞERİ YAPI Beşeri Dokular, İlk Yerleşmeler ve Değişim
TEST 15 YAŞADIĞIM YERDEN ÜLKEME Nerede Yaşıyorum
TEST 16 BÖLGELER VE ÜLKELER Ortak Payda Bölge
TEST 17 İNSAN VE ÇEVRE Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz


COĞRAFYA - ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO ÖĞRENME ALANI
TEST 1 DOĞA VE İNSAN
TEST 2 HARİTA BİLGİSİ
TEST 3 HARİTA BİLGİSİ
TEST 4 DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ
TEST 5 DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ
TEST 6 İKLİM BİLGİSİ
TEST 7 İKLİM BİLGİSİ
TEST 8 İKLİM BİLGİSİ
TEST 9 YERİN ŞEKİLLENMESİ
TEST 10 YERİN ŞEKİLLENMESİ
TEST 11 YERİN ŞEKİLLENMESİ
TEST 12 YERİN ŞEKİLLENMESİ
TEST 13 BEŞERİ YAPI - YAŞADIĞIM YERDEN ÜLKEME
TEST 14 BÖLGELER VE ÜLKELER
TEST 15 ÇEVRE VE TOPLUM


COĞRAFYA - ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO ÖĞRENME ALANI
TEST 1 DOĞA VE İNSAN - HARİTA BİLGİSİ
TEST 2 YERKÜRENİN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ
TEST 3 İKLİM BİLGİSİ
TEST 4 İKLİM BİLGİSİ
TEST 5 YERİN ŞEKİLLENMESİ
TEST 6 BEŞERİ YAPI
TEST 7 BÖLGELER VE ÜLKELER
TEST 8 İNSAN VE ÇEVRE

2012 - 2013 YILI 9. SINIF MATEMATİK DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMIMATEMATİK - KAZANIM TESTLERİ
TEST NO ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI
TEST 1 MANTIK Önermeler
TEST 2 MANTIK Bileşik Önermeler
TEST 3 MANTIK Açık Önermeler
TEST 4 KÜMELER Kümelerde Temel Kavramlar
TEST 5 KÜMELER Kümelerde Temel Kavramlar
TEST 6 KÜMELER Kümelerde İşlemler
TEST 7 KÜMELER Kümelerde İşlemler
TEST 8 KÜMELER Kümelerde İşlemler
TEST 9 FONKSİYON Bağıntı
TEST 10 FONKSİYON Bağıntı
TEST 11 FONKSİYON Fonksiyon
TEST 12 FONKSİYON Fonksiyon
TEST 13 FONKSİYON Fonksiyon
TEST 14 İŞLEM İşlem ve Özellikleri
TEST 15 FONKSİYON Fonksiyonlarda İşlemler
TEST 16 FONKSİYON Fonksiyonlarda İşlemler
TEST 17 FONKSİYON Fonksiyonlarda İşlemler
TEST 18 FONKSİYON Fonksiyonlarda İşlemler
TEST 19 FONKSİYON Fonksiyonlarda İşlemler
TEST 20 SAYILAR Doğal Sayılar
TEST 21 SAYILAR Taban Aritmetiği ve Asal Sayılar
TEST 22 SAYILAR Bölünebilme OBEB-OKEK
TEST 23 SAYILAR Tam Sayılar
TEST 24 SAYILAR Modüler Aritmetik
TEST 25 SAYILAR Modüler Aritmetik
TEST 26 SAYILAR Rasyonel Sayılar
TEST 27 SAYILAR Gerçek Sayılar
TEST 28 SAYILAR Mutlak Değer
TEST 29 SAYILAR Mutlak Değer
TEST 30 SAYILAR Üslü Sayılar
TEST 31 SAYILAR Köklü Sayılar
TEST 32 SAYILAR Oran - Orantı
TEST 33 SAYILAR Yüzde , faiz,karışım ile ilgili problemler
TEST 34 SAYILAR Hareket Problemleri
TEST 35 SAYILAR Kesir Problemleri
TEST 36 SAYILAR İşçi , havuz ile ilgili problemler


MATEMATİK - ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO ÖĞRENME ALANI
TEST 1 MANTIK
TEST 2 KÜMELER
TEST 3 KÜMELER
TEST 4 BAĞINTI
TEST 5 FONKSİYON
TEST 6 FONKSİYON
TEST 7 FONKSİYON
TEST 8 SAYILAR
TEST 9 SAYILAR
TEST 10 SAYILAR
TEST 11 SAYILAR
TEST 12 SAYILAR
TEST 13 SAYILAR
TEST 14 SAYILAR


MATEMATİK - ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO ÖĞRENME ALANI
TEST 1 MANTIK
TEST 2 KÜMELER
TEST 3 KÜMELER
TEST 4 BAĞINTI
TEST 5 FONKSİYON
TEST 6 FONKSİYON
TEST 7 FONKSİYON
TEST 8 SAYILAR
TEST 8 SAYILAR
TEST 9 SAYILAR
TEST 10 SAYILAR
TEST 11 SAYILAR
TEST 12 SAYILAR
TEST 13 SAYILAR
TEST 14 SAYILAR

2012 - 2013 YILI 9. SINIF GEOMETRİ DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMI2012 - 2013 YILI 9. SINIF FİZİK DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMI2012 - 2013 YILI 9. SINIF KİMYA DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMI2012 - 2013 YILI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMI 
 
  MUTLAK BAŞARI YAYINLAR DESTEK
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Kayhan Mahallesi Kirişçikız Çıkmazı No:10 (Sönmez İş Sarayı Arkası) Osmangazi / Bursa
Telefon : 0(224) 220 63 61
Faks : 0 (224) 220 63 60
E-posta : info@basaridergisi.com
Web : http://www.basaridergisi.com
Copyright © 2012 Datasis Yazılım Donanım İletişim Yayıncılık Eğitim ve Sınav Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (BİL-KOD :1191)